top of page

15 مقاله خلاقانه در زمینه‌های مختلف مربوط به داده بر اساس امکانات ارائه شده در پلتفرم مایکروسافت تا سال 2017. 

مخاطب این کتاب میتواند مهندسین داده، مدیران فناوری و کارآفرینان باشند و اگر این افراد به دنبال راه‌حلهای کارآمدی در حوزه داده‌ها باشند، این کتاب ممکن است بتواند در استفاده بهینه از تکنولوژی‌های موجود ایده‌های نویی را در ذهن آنان روشن کند.

این کتاب در سال 2018 منتشر گردیده است.

15 Articles About Business Intelligence Engineering

C$1.00Price
    bottom of page